Innkalling til ÅRSMØTE 2012

27. – 28. januar i tingbygningen på Hunn.

Program:
Fredag    kl 18.00 –           : Minikonsert og låttebyte
Laurdag kl 10.00 – 14.30  : Inspirasjonssamling inkl. matpause ca. 12.00
15.00  – 17.00                  : Årsmøte