Norsk Langeleikforum

Vedtekter for Norsk langeleikforum

Norsk langeleikforum ble stifta 25. juli 2009 under Jørn Hilme-stemnet på Fagernes for å fremme bruken og interessa for langeleiken. Vi har som mål å vera ein møtestad for utøvarar, instrumentbyggjarar og andre med interesse for langeleiken. Norsk langeleikforum skal arbeide for å ta vare på, vidareføre og formidle kunnskap om spel og instrument. Forumet skal òg arbeide for å gjera kunnskapen synleg og  tilgjengeleg, med tanke på å auke kunnskapsnivå og interesse for langeleiken.

Bli medlem:
Det koster kr. 200/150 per år og du får fritt tilsendt medlemsbladet Snerten.
Pengene kan sendes til kontonummer 1503.14.71807.  Det kan og sendes som Vipps. Søk opp Norsk Langeleiforum eller 136475. Merk innbetaling med medlemkontingent og navn
Send helst NLF en melding på langeleikforum(HOS)gmail.com for å si ifra om du har vippset eller overført penger!

Org.nr: 994706926

Styret 2023:

Inger Ellen Kolbjørnsen Leder langeleikforum(hos)gmail.com
Magnhild Karsrud Kasserer magkars(hos)gmail.com
Håvard Bergheim Styremedlem havard(hos)bergheim.org
Karine Kjellberg Granli Styremedlem paeska(hos)hotmail.com
Lise Meling Styremedlem lise.meling(hos)uis.no
Andrea Søgnen Varamedlem andrea.sognen(hos)live.no
Eivind Lorentzen Varamedlem eivind.lorentzen66(hos)gmail.com
Sveinung Søyland Moen Varamedlem sveinung.s.moen(hos)gmail.com

Erstatt (hos) med @ .

Om nettsiden:
Ta kontakt med langeleikforum(hos)gmail.com om du har noe å melde eller bidra med!