Norsk Langeleikforum

Norsk Langeleikforum ble stiftet 25. Juli 2009 under Jørn Hilme stevnet på Fagernes for å fremme bruken og interessa for langeleiken. Vi har som mål å vera ein møtestad for utøvarar, instrumentbyggjarar og andre med interesse for langeleiken. Norsk langeleikforum skal arbeide for å ta vare på, vidareføre og formidle kunnskap om spel og instrument. Forumet  skal òg arbeide for å gjera kunnskapen synleg og  tilgjengeleg, med tanke på å auke kunnskapsnivå og interesse for langeleiken.

Bli medlem:
Det koster kr. 200/150 per år og du får fritt tilsendt medlemsbladet Snerten.
Pengene kan sendes til kontonummer 1503.14.71807.  Det kan og sendes som Vipps. Søk opp Norsk Langeleiforum eller 136475. Merk innbetaling med medlemkontingent og navn
Send gjerne kasserer Brit en melding på brit.totland (HOS) gmail.com

Orgnr: 994706926

Styret 2018:

Lise Karin Meling Leder lise.meling(hos)uis.no
 Guri Svindahl  Styremedlem  guri.s (hos) online.no
 Brit B. Totland  Styremedlem  brit.totland (hos) gmail.com
 Ingrid Lingaas Fossum  Styremedlem  ilfos (hos) hotmail.com
 Knut Aastad Bråten  Styremedlem  lauskar(hos)hotmail.com
 Inger Frøydis Bakken  Varamedlem  ifbakken (hos) online.no
 Solveig Vatn Weisser  Varamedlem  solveig-vatn (hos) hotmail.com
 Magnhild Karsrud  Varamedlem  magnhild_karsrud (hos) hotmail.com

Erstatt (hos) med @ . Dette er et tiltak for å unngå ‘spam’.

 

Om nettsiden:
Ta kontakt per webansvarlig (hos) langeleikforum.no om du har noe å melde som f.eks. skrivefeil eller faktafeil, eller om du har noe å bidra med?