Klangen før fela 27.-29. januar 2023

Se arrangementsiden!

Klangen før fela 27.-29. januar 2023
Kurs på flere nivåer – fra nybegynner til viderekommen – i langeleik, kveding, joik, lur og bukkehorn, seljefløyte, munnharpe og harpe!

Etter koronautsatte Klangen før fela blir det endelig en helg igjen med kurs, sosialt samvær og samling på tvers av eldre folkemusikkinstrumenter og uttrykk. Her er alle velkomne uansett nivå. Se program og løpeseddel for mer informasjon og påmelding.


Program – Klangen før fela 2023
Løpeseddel – Klangen før fela 2023