Bli medlem!

Du kan melde deg inn i Norsk Langeleikforum ved å sende ein epost til brit.totland(hos)gmail.com eller betale inn til kontonummer: 1503.14.71807. Du kan og betale med Vipps. Søk opp Norsk Langeleikforum eller tast 136475.

Medlemskapet kostar 200 kroner i året og 150 for studentar.

Merk innbetaling med medlemskontingent NLF og navn.

Som medlem får du gratis tilsendt medlemsbladet Snerten og får rabatt på våre tilstelningar.