Stipend

 Til alle langeleikvenner!

Norsk Langeleikforum har opprettet et stipend til langeleikutøvere og instrumentbyggere mellom 15 og 26 år. Vi setter av minimum kr 5000,- hvert år til stipendmidler.

Stipendet kan finansiere kurs, undervisning eller annet som gir inspirasjon og kunnskap. Det kan også brukes til delfinansiering for innkjøp av instrument eller utstyr forbundet med langeleik/instrumentbygging.

Søknaden må inneholde en beskrivelse av din erfaring og hva du ønsker å brukes stipendet til. Bruken av et tildelt stipend dokumenteres til styret i Norsk Langeleikforum innen 2 år etter tildelingen. Søkere må være medlem av Norsk Langeleikforum. Søknaden behandles av en fagjury på tre medlemmer oppnevnt av styret. Søknaden sendes på e-post til: guri.s@online.no innen 1. oktober 2017. Stipendet deles ut på årsmøtet i 2018.