Langeleikkurs i Oslo

27. – 28. september 2013
Lilleakerveien 2b, like ved Lysaker stasjon i lokalet til Pfizer.
Fredag kl.19.00 – 22.00
Laurdag kl. 10.00 – 15.00
Instruktør Gunvor Hegge
Påmelding til Brit Totland eller Gunvor Hegge.
Arrangeres av Norsk Langeleikforum i samarbeid med Valdreslaget i Oslo