Egil Storbekkens musikkpris 2015

Egil Storbekken - Astrid Gynild,foto
Med dette utlyses EGIL STORBEKKENS MUSIKKPRIS 2015

Prisen ble utformet i 2006 i et samarbeid mellom Tolga kommune, Norsk lur- og bukkehornlag, NOPA, Tolga-Os Sparebank og familien Storbekken.
I 2015 er prisen et samarbeid mellom NOPA, Tolga kommune, Norsk lur- og bukkehornlag og familien Storbekken.

Musikkprisen er på kr 25.000,-

Prisen er en nasjonal hedersbevisning og kan gis til aktuelle kandidater fra hele landet.

Prisen kan gis til personer som har gjort en ekstraordinær innsats innen norsk folkemusikk, og særlig de eldre folkemusikkinstrumentene, innen

  • utøving, komponering og arrangering

  • forskning og formidling

  • instrumentbygging og instrumentutvikling

  • formidling av Egil Storbekkens musikk

Tidligere prisvinnere:

2006 musikeren Geir Egil Larsen, Verdal

2007 innsamleren Leif Løchen, Vågå

2008 instrumentmakeren Magnar Storbækken, Tolga

2009 musikeren Steinar Ofsdal, Oslo

2010 musikeren, forfatteren og innsamleren Atle Lien Jenssen, Hamar

2011 musikerne Tone Hulbækmo og Hans Fredrik Jakobsen, Tolga

2012 musikeren og komponisten Karl Seglem, Årdalstangen / Oslo

2013 instrumentbyggegruppa i Gjøvik spelmannslag, Gjøvik

2014 musikeren Eilif Gundersen, Ål

Prisen deles ut lørdag 12. september i Tolga.

Forslag på priskandidater sendes komiteen for ”Egil Storbekkens Musikkpris” innen

31. mai 2015. Komiteen foretrekker nominasjoner via mail.

simen<alfakrøll>lindberg.no