Kurs/øving i Oslo haust 2015

Norsk Langeleikforum og Valdreslaget i Oslo skipar til kurs/øving i Oslo annankvar veke fram til jul. Dette er for alle, kom om du kan spele litt eller mykje.Fyrste gong tysdag 27. oktober, Marit Steinsrud er leiar denne kvelden.

Dei neste datoane er: 10. og 24 november og 8. desember.

Stad: Blåsalen, Nordahl Brunsgate 22 frå kl. 18-20.

Pris kr. 200,-

Påmelding til Brit B. Totland, SMS: 934 15 674 eller e-post til brit.totland@gmail.com.
Innbetaling til Valdreslaget sin konto: 0540 08 09331 -merk med Langeleik og navn