Riksscenen 31.1. – 2.2.14

Riksscenen 2014

– KLANGEN FØR FELA –

 Kurs i kveding, munnharpe, langeleik, lur og bukkehorn

Riksscenen 31. januar – 2. februar 2014

 Program

Fredag 31. januar

19:00 Kursåpning på KLUBBSCENEN. Registrering av deltagere og presentasjon av kursinstruktørene

20:00 Dugnadskonsert med utøvere fra de 4 foraene. Her får du høre munnharpe, langeleik, lur, bukkehorn

og kveding. Det blir åpen scene og sosialt samvær, ta med instrument

 

Lørdag 1. februar

09:30 – 10:00 Fellessamling og orientering på HOVEDSCENEN

10:00 – 10:45 Slåttesegner. Møte med forteller, kvedar og langeleikspiller Johanna Fuglesteg

Servering av kaffe

10:45 – 11:00 Pause

11:00 – 12:30 Kurs i sang og spill

12:30 – 14:00 Lunsj. Mingling, salg av CD-er og instrumenter. Loddsalg med flotte premier

14:00 – 14:30 Fellessamling på HOVEDSCENEN: ”Dansedokker og musikken” med Svein Westad og                        Elisabeth Kværne

14:30 – 16:30 Kursene fortsetter

16:30 – 21:00 Middag på eget initiativ. Riksscenen er åpen for mingling, salg av CD-er og instrumenter

21:00 – 22:30 Konsert på HOVEDSCENEN med Odd Sylvarnes Lund, Eilif Gundersen, Svein Westad,

                          Ole Aastad Bråten, Knut Aastad Bråten, Marit Steinsrud, Stein Villa, Anders Røine,

                          Veronika Sørum, Johanna Fuglesteg, Bjørn Sigurd Glorvigen, Eli Storbekken og Birger

                          Mistereggen

22:30               Dansefest med buskspel

 

Søndag 2. februar

10:00 – 11:00 ”Fra note til framføring” på HOVEDSCENEN

11:00 – 13:00 – Kursene fortsetter

                          – Spikking av dansedokker med Stein Villa

                          – Sangleiker for barn og unge med Veslemøy Fjerdingstad

13:15                  Avslutning og lunsj på eget initiativ

                          (med forbehold om programendringer)

15:00                 ”TETT PÅ” møte med Margrete Nordmoen og Martin Myhr.

                          Dette konsertmøtet er ikke en del av kurset. Bill. kr 75,- / 50,-

Påmelding til

turidberge@gmail.com   innen 10. januar 2014

Husk å opplyse hvilket kurs du melder deg på

Kursavgiften innbetales til konto  1503 14 71807

Ikke-medlem 600,-/Medlem 400,-/Studenter 400,-/Lørdagsbillett uten konsert 300,-

Barn u. 12 år gratis

 

www.kvedarforum.no  www.lurogbukkehorn.org  www.langeleikforum.no

www.munnharpe.no   www.riksscenen.no