oktober 2018

Stipend

Stipend til langeleikutøvarar og instrumentbyggarar Norsk Langeleikforum har oppretta eit stipend til langeleikutøvarar og instrumentbyggarar i aldersgruppa 15 til 26 år. Kvart år blir det sett av minimum 5000 kroner i stipendmidlar. Stipendet kan finansiere kurs, undervising eller anna som gir inspirasjon og kunnskap. Det kan også bli brukt til…

Les mer